HOME - BEGINPAGINA VAKWERK PORTFOLIO - WERKVOORBEELDEN CONTACT
       

LEGAL DISCLAIMER - aansprakelijkheid en gebruiksvoorwaarden
 

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden.


disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling en het onderhoud van de website vakwerkinhout.nl wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving of voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Een bezoeker van de website vakwerkinhout.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen, hetzij electronisch, hetzij anderszins, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar dezes. Dit geldt ook voor verspreiding via een eigen netwerk.

Er kan niet voor worden ingestaan dat de informatie op de website vakwerkinhout.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de, al dan niet tijdelijke, onmogelijkheid om de website vakwerkinhout.nl te kunnen raadplegen, zal in alle gevallen worden afgewezen.weblinks
De website vakwerkinhout.nl behelst verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. VAKWERK IN HOUT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van de websites van derden.auteursrecht

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen, hetzij electronisch, hetzij anderszins, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n); ook niet via een eigen netwerk.

NB. Eventueel vermelde product- of merknamen zijn het eigendom van de geregistreerde rechthebbende(n).privacy policy
De via deze website aan VAKWERK IN HOUT verstrekte persoonlijke informatie zal uitsluitend worden aangewendt voor gebruik binnen de eigen organisatie.Deze website is ontwikkeld en geoptimaliseerd voor recente MS IE webrowsers, en volledig getest in Opera en AOL Netscape web-browsers op het MS Windows platform.

  naar boven